Полезно

Намерете полезна информация за вашето психично здраве.

Разлика между психолог, психиатър и психотерапевт

В моята психотерапевтична практика често срещам неразбиране от страна на хората каква е разликата между психолог, психиатър и психотерапевт и донякъде това е оправдано, имайки предвид, че в България все още няма законодателство, което да служи за регулиране на професиите „Психолог“ и „Психотерапевт“, а и понякога информацията в интернет обърква читателите.

От години има сътворено предложение за закон за психотерапията, но то не е гласувано в Народното събрание.

През 2021 г. се направи предложение за Закон за психолозите, който мина на първо четене в Народното събрание, но поради своя отчасти противоречив характер и несъгласието на множество психолози с него, както и на Българската асоциация по психотерапия, същият не беше гласуван като закон.

А Закон-а за психотерапията е една Terra incognita (от лат. Непозната земя) в нашата родина. Причините за това са много на брой и със сигурност вие в момента изброявате някои от тях, но ми се струва, че по-важни са последствията от липсата на този държавен регулиращ механизъм, а те, разбира се, за са всеки от нас пряко или косвено.

Всяка една от трите професии, за които реших да пиша настоящата статия, има своето място, спазвайки определени граници, които са свързани със съответната професионална квалификация. Затова ми се иска да добавя и нещо от мен по темата, за да може читателят да се ориентира по-добре в избора си на специалист по психично здраве и грижи.

Но, също така, искам да подчертая, че чрез статията си не претендирам за изчерпателност, а се опитвам да давам основни и важни, според мен, насоки при избор на специалист!

Психолог

В България професионалната квалификация „Психолог“ се удостоверява с диплома от Университет. Ако дипломата за психолог е придобита в чужбина се преминава през легализация от Министерството на образованието и науката, за да може специалистът да практикува в България.

Психологът:

 • е практик, който работи с клиенти;
 • провежда психологически изследвания в различни институции и изготвя отчети за резултатите от тях, както и заключения;
 • може да бъде вещо лице в съдебната система и МВР и да прави психологически експертизи;
 • може да провежда психологическо консултиране.
 • няма право да изписва лекарства и не може да провежда психотерапия, защото не е обучен за това.

Допълнително психологът може да специализира, например, „Детска психология“, „Консултативна психология“, „Клинична психология“ и прочие, да посещава различни курсове за повишаване на своите умения, но те няма да променят неговата квалификация като психотерапевт или психиатър, ако за това няма издадена диплома от оторизиран за това орган.

Психиатър

Психиатърът е лекар, който е завършил медицина, след което е специализирал „Психиатрия“ и е получил за това професионалната си квалификация.

Психиатърът е специалистът, който:

 • единствено има право да поставя диагнози спрямо Международната класификация на болестите;
 • има единствен правото да предписва лекарства и да лекува само с тях;
 • участва в различни изследвания;
 • може да е вещо лице в съдебната система и МВР;
 • няма право да провежда и лекува чрез психотерапия, защото не е обучен за това.

Психотерапевт

В България най-често се спекулира с професионалната квалификация „Психотерапевт“. Това се случва по две направления: непрофесионалисти и професионалисти.

Моята статия, както вероятно и много други подобни статии на мои колеги, е насочена основно към непрофесионалистите, защото именно на нас професионалистите лежи задачата да водим Просвета в областта на психичното здраве. Само така ще можем чрез общи усилия да проправим път към общата истина. Но истината изисква и да се поставят неудобни въпроси и намират трудни отговори от професионалистите, които понякога може да им причинят срам, вина, страдание…и затова да ги избягват съзнателно.

 • в България квалификацията психотерапевт получава всеки ,който е завършил пълен курс на обучение по психотерапия в определена парадигма, а не просто посещаване на няколко курса или семинара;
 • квалификацията се удостоверява единствено с диплома, издадена от съответната институция. В България не се става просто психотерапевт, а например „Аналитичен психотерапевт“, „Когнитивен психотерапевт“, „Гещалт психотерапевт“, „Позитивен психотерапевт“, „Музикотерапевт“ и прочие. Това показва в кой метод на психотерапия е специализирал психотерапевтът. В сайта на Българската асоциация по психотерапия са посочени всички групови членове, които са единствено лицензирани органи за обучение по психотерапия в България.
 • обучението за психотерапевт е дълго и тежко и се започва, след завършена психология или психиатрия;
 • психотерапевтът няма право да изписва лекарства;
 • психотерапевтът единствен има право да провежда психотерапия, защото само той е преминал обучение. Такова право нямат психологът и психиатърът.

Автор на текста:

Радослав Иванов, аналитичен психотерапевт

Painting by Ilaria Urbinati Illustrator

1 Comment

 • Николай Маринов

  Много точна и полезна информация относто разликите между психолог,психиатър и психотерапевт.Със сигурност помага при момент на избор ,за което благодаря!

 • Напишете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Смачканият лист

  Навън времето беше дружелюбно …

  Здравец и синчец

  Те се носеха върху килима …