Приятели

Смачканият лист

Навън времето беше дружелюбно …

Здравец и синчец

Те се носеха върху килима …