Онлайн психотерапия /консултиране

 

onlinetherapy

Онлайн терапията е известна още като е-терапия, е-консултиране, телетерапия. Тя е сравнително ново развитие на грижата за психичното здраве, при която психотерапевт или психолог провеждат съответно психотерапия или психологическо консултиране.

Инструменти на онлайн психотерапията

Основните инструменти за провеждане на онлайн психотерапия/ консултиране са:
– Електронна поща (e-mail);
– Съобщения (IM);
– Чат в реално време;
– Интернет телефон (Skype);
– Видеоконференция.
Общуването между психотерапевт и клиент/ пациент не е нова концепция. Зигмунд Фройд широко е използвал писането на писма със своите пациенти/ клиенти, за да общува с тях.
Ръстът в онлайн консултирането и психичноздравните услуги довежда до създаването на Международно общество по онлайн психично здраве (International Society for Mental Health Online).
Онлайн психотерапията/ консултирането получава все по-голяма популярност и разпространение по света сред хората, които се нуждат от предоставянето на подобна помощ и подкрепа.

Предимства на онлайн терапията

1. Предоставяне на възможност за психотерапия от разстояние.
В България има населени места, където психотерапевтичните услуги не са добре развити, но благодарение на онлайн терапията се осигурява на клиентите/ пациентите достъп до специалисти извън тези райони. Много българи се намират в чужбина и понякога изпитват потребност от споделяне, изслушване, разбиране, помощ … на български език, защото се затрудняват да говорят езика, на който хората общуват в държавата, в която пребивават или живеят.
2. Достъпност за хората с физически увреждания.
За някои хора с физически увреждания е непосилно посещението на психотерапевта в неговия кабинет.
3. Удобство.
Удобството идва и от това, че ще можете да посещавате своя психотерапевт от вкъщи, офиса, хотела …, където и да сте по света. Някои хора се чувстват защитени и сигурни в своя дом, биват по-срамежливи, не могат да се отпуснат на чуждо място и по тази причина не желаят да посещават психотерапевт лице в лице.
4. Спестяване на време и от разходи за транспорт.
Чрез онлайн терапията се спестява време, защото липсва предвижването, което струва пари. Това важи особено за градовете с много население, където разстоянието до кабинета на психотерапевта може да е твърде голямо.
5. Дискретност.
Онлайн терапията/ консултирането подсилва дискретността, защото се извършва от разстояние посредством различни способи.

Мнение на пациента М. С. за онлайн терапията

„Дълго време имах психологични проблеми, които се опитвах да разреша сам. Мислех си, че те ще отминат от самосебе си. Говорих с мои приятели, които ми даваха най-различни съвети, но в един момент усетих, че на тях взе да им омръзва моето често оплакване. Виждах, че ги натоварвам прекалено много, а пък проблемите ми не се решават, а даже се задълбочават. Тогава сметнах за необходимо да потърся професионална помощ, но предвид постоянното ми пътуване извън града, се замислих за алтернативни начини на психотерапия.
В интернет намерих статии за онлайн психотерапията и реших да се възползвам от тази услуга. Прочетох важна информация за професионалисти, които предлагат тази възможност – дипломирани психотерапевти, цени, сфери на работа и други. Избрах си този психотерапевт, който ми подхождаше най-много.
След неколкомесечна онлайн психотерапия мога да кажа, че съм изключително удовлетворен от нея. Предостави ми се възможност да се справя със своите проблеми от разстояние и в движение. Чувствах се напълно свободен и сигурен, че ще успея за сесията, защото я договаряхме предварително, а за мен нямаше значение в коя точка на света ще бъда. Интересуваше ме само да имам интернет и уединение“.

Смачканият лист

Навън времето беше дружелюбно …

Здравец и синчец

Те се носеха върху килима …