Полезно

Намерете полезна информация за вашето психично здраве.

Няма доказателства, че депресията е причинена от ниски нива на серотонин

Дата: 20 юли 2022 г

Източник: University College London

Резюме: След десетилетия на проучване, все още няма ясни доказателства, че нивата на серотонин или серотониновата активност са отговорни за депресията, според голям преглед на предишни изследвания.

Общ Преглед на съществуващи метаанализи и систематични прегледи, публикуван в Molecular Psychiatry , предполага, че депресията вероятно не е причинена от химичен дисбаланс и поставя под въпрос какво правят антидепресантите. Повечето антидепресанти са селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRIs), за които първоначално се каза, че действат, като коригират необичайно ниските нива на серотонин. Няма друг приет фармакологичен механизъм, чрез който антидепресантите да повлияват симптомите на депресия.

Водещият автор професор Джоана Монкрийф, професор по психиатрия в UCL и психиатър-консултант в North East London NHS Foundation Trust (NELFT), каза:

„Винаги е трудно да се докаже отрицателен резултат, но мисля, че можем спокойно да кажем, че след огромно количество изследвания, проведени в продължение на няколко десетилетия, няма убедителни доказателства, че депресията се причинява от аномалии на серотонина, особено от по-ниски нива или намалена активност на серотонина.

„Популярността на теорията за „химичния дисбаланс“ на депресията съвпадна с огромното увеличение на употребата на антидепресанти. Рецептите за антидепресанти са се увеличили драстично от 90-те години на миналия век, като на всеки шестима възрастни в Англия и на 2% от тийнейджърите сега се предписва антидепресант за дадена година.

„Много хора приемат антидепресанти, защото са били накарани да вярват, че тяхната депресия има биохимична причина, но това ново изследване предполага, че това вярване не се основава на доказателства.“

Общият преглед е имал за цел да обхване всички съответни проучвания, които са публикувани в най-важните области на изследване на серотонина и депресията. Проучванията, включени в прегледа, включват десетки хиляди участници.

Изследванията, които сравняват нивата на серотонин и неговите разпадни продукти в кръвта или мозъчните течности, не откриват разлика между хората, диагностицирани с депресия и здравите контролни (сравняващи) участници.

Изследванията на серотониновите рецептори и серотониновия транспортер, протеинът, насочен към повечето антидепресанти, откриха слаби и противоречиви доказателства, предполагащи по-високи нива на серотонинова активност при хора с депресия. Изследователите обаче казват, че откритията вероятно се обясняват с употребата на антидепресанти сред хора, диагностицирани с депресия, тъй като подобни ефекти не са надеждно изключени.

Авторите също така разглеждат проучвания, при които нивата на серотонин са изкуствено понижени при стотици хора чрез лишаване на диетата им от аминокиселината, необходима за производството на серотонин. Тези проучвания са цитирани като демонстриращи, че дефицитът на серотонин е свързан с депресия. Мета-анализ, проведен през 2007 г., и извадка от скорошни проучвания обаче установиха, че понижаването на серотонина по този начин не предизвиква депресия при стотици здрави доброволци. Имаше много слаби доказателства в малка подгрупа от хора с фамилна анамнеза за депресия, но това включваше само 75 участници, а по-новите доказателства бяха неубедителни.

Много големи проучвания, включващи десетки хиляди пациенти, разглеждат генните вариации, включително гена за транспортера на серотонин. Те не откриха разлика в тези гени между хора с депресия и здрави контроли. Тези проучвания също разглеждат ефектите от стресови житейски събития и установяват, че те оказват силен ефект върху риска от изпадане в депресия на хората – колкото по-стресиращи житейски събития е преживял човек, толкова по-вероятно е да бъде депресиран. Известно ранно проучване установи връзка между стресови събития, вида на гена на транспортера на серотонина, който човек има, и вероятността от депресия. Но по-големи, по-изчерпателни проучвания предполагат, че това е невярно откритие.

Тези констатации заедно доведоха авторите до заключението, че „няма подкрепа за хипотезата, че депресията е причинена от понижена активност или концентрация на серотонин.

Изследователите казват, че техните открития са важни, тъй като проучванията показват, че 85-90% от обществото вярва, че депресията е причинена от нисък серотонин или химичен дисбаланс. Все по-голям брой учени и професионални организации признават рамката на химическия дисбаланс като прекалено опростяване. Има също доказателства, че вярването, че лошото настроение е причинено от химичен дисбаланс, кара хората да имат песимистичен поглед върху вероятността за възстановяване и възможността за управление на настроението без медицинска помощ. Това е важно, защото повечето хора ще отговарят на критериите за тревожност или депресия в даден момент от живота си.

Авторите също откриха доказателства от голям мета-анализ, че хората, които използват антидепресанти, имат по-ниски нива на серотонин в кръвта си. Те заключават, че някои доказателства са в съответствие с възможността дългосрочната употреба на антидепресанти да намалява концентрациите на серотонин. Изследователите казват, че това може да означава, че повишаването на серотонина, което някои антидепресанти произвеждат в краткосрочен план, може да доведе до компенсаторни промени в мозъка, които предизвикват обратен ефект в дългосрочен план.

Въпреки че проучването не преразглежда ефикасността на антидепресантите, авторите насърчават по-нататъшни изследвания и съвети за лечения, които вместо това биха могли да се съсредоточат върху управлението на стресови или травматични събития в живота на хората, като например с психотерапия, заедно с други практики като упражнения или внимание, или адресиране основни фактори като бедност, стрес и самота.

Професор Монкрийф казва:

Нашето мнение е, че на пациентите не трябва да се казва, че депресията е причинена от нисък серотонин или от химичен дисбаланс и не трябва да бъдат карани да вярват, че антидепресантите действат, като се насочват към тези недоказани аномалии. Ние не разбираме какво антидепресантите правят точно на мозъка и предоставянето на този вид дезинформация на хората им пречи да вземат информирано решение дали да приемат антидепресанти или не.“

Съавторът д-р Марк Хоровиц, обучаващ психиатър и сътрудник по клинични изследвания по психиатрия в UCL и NELFT, казва:

„Бях научен, че депресията е причинена от нисък серотонин в обучението ми по психиатрия и дори бях учил това студентите в собствените си лекции. Да участвам в това изследване беше вълнуващо и имам чувството, че всичко, което мислех, че знам, е обърнато с главата надолу.

Един интересен аспект в изследванията, които проучихме, беше колко силен е ефектът на неблагоприятните житейски събития върху депресията, което предполага, че лошото настроение е отговор на живота на хората и не може да бъде сведено до просто химическо уравнение.“

Професор Монкрийф добавя:

Хиляди хора страдат от странични ефекти на антидепресантите, включително тежките ефекти на абстиненция, които могат да възникнат, когато хората се опитват да ги спрат, но въпреки това нивата на предписване продължават да нарастват. Ние вярваме, че тази ситуация се дължи отчасти на погрешното убеждение, че депресията се дължи на химичен дисбаланс. Крайно време е да информираме обществеността, че това вярване не се основава на науката.

Изследователите предупреждават, че всеки, който обмисля спиране на антидепресантите, трябва да потърси съвет от здравен специалист, предвид риска от неблагоприятни ефекти след спирането. Професор Монкрийф и д-р Хоровиц провеждат текущи изследвания за това как най-добре постепенно да спрете приема на антидепресанти.

Depressed life Painting by Bidya Ashok

Източник: https://www-sciencedaily-com.translate.goog/releases/2022/07/220720080145.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=op,sc

1 Comment

 • Елка Кирчева

  Беше ми много интересно ,пила съм антидепресанти и наистина спирането трябва да бъде определено от лекар.

 • Напишете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Дали!

  Мила Ани, ние заминахме …

  Смачканият лист

  Навън времето беше дружелюбно …

  Здравец и синчец

  Те се носеха върху килима …