Категория: Uncategorized

Трипанофобия

Трипанофобията представлява необосновано силен и патологичен страх от игли и спринцовки и поради това, поведенческите реакции на страдащите от тази фобия често водят до избягване на медицински грижи и лечение – поставяне на ваксини, упойки, вземане на кръв и други интервенции, и по този начин фобията се превръща в много мощно животозастрашаващо състояние.

Само мисълта за игли и/или спринцовки предизвиква панически ужас, ускоряване на пулса, повишаване на кръвното налягане, треперене, обилно изпотяване, задух, изсъхване на устата, замайване, гадене, загуба на съзнание и други.

Лечението на трипанофобия се лекува успешно чрез юнгианска терапия.

Радослав Иванов

/юнгиански психотерапевт под супервизия и клиничен психолог/

0878 66 15 36

Пясъчна игрова терапия /Sandplay Therapy/

„Често е необходимо да се изясни едно неясно съдържание,

като му се придаде видима форма …

Често ръцете знаят как да се намери обяснение на загадка,

с която интелектът се е борил“

Карл Густав Юнг

Пясъчната терапия е признат вид психотерапия за деца и възрастни. Принципите й на работа са на основата на аналитичната психология на Карл Г. Юнг и е разработена от швейцарския психотерапевт Dora Kalff.

Тя създава безопасно и защитено място, където объркаността на вътрешния свят се изследва и интегрира в психиката с цел емоционално изцеление.

В пясъчната терапия се използват два сандъка с пясък – един с мокър и един със сух пясък – и набор от фигурки. Тя представлява невербален експресивен и проективен метод на психотерапия, където сандъците с пясък и фигурките са средата на комуникация. Клиентът поставя фигурки в сандък с пясък, за да изрази объркващи чувства и вътрешни преживявания. Това създава визуална представа за съдържания на психиката и разкрива несъзнавани тенденции, които са недостъпни по друг начин. По този начин материали от несъзнаваната част на психиката се появяват визуално и символично. Така те се интегрират и могат да се активират, за да предизвикат промяна в поведението.

Пясъчната терапия е изключително полезна:

  • За идентифициране и помиряване с вътрешни конфликти, които се появяват като тревожност и депресия;
  • При справяне с травматични преживявания;
  • Защото, намалява необходимостта от вербална самозащита;
  • И подходяща за клиенти, които имат проблеми с вербализирането;
  • И удачна за интровертни личности;
  • И може да се използва като инструмен за оценка;
  • Чрез нея се трупа сетивен опит;
  • Защото притежава потенциал за импровизиране;
  • За проникване в дълбинните слоеве на личността;
  • За да може човек да живее по осъзнато и в хармония със събе си;

За да се работи с пясъчната терапия е необходимо психотерапевтът да е запознат в дълбочина с аналитичната психология на Карл Г. Юнг.

Радослав Иванов

/АНАЛИТИЧЕН ПСИХОТЕРАПЕВТ под супервизия, КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ/

Да си жертва

Самата дума „жертва“ извиква в мен чувства на мъка, тъга, липса на …

Вълшебният чувал

Бях на улицата, сам. Вървях. Не се оглеждах. Главата ми беше клюмнала …