Полезно

Намерете полезна информация за вашето психично здраве.

Философия на живота

1. Вървя по улицата.
На пътя има дълбока дупка.
Падам в нея.
Загубен съм. Няма надежда.
Грешката не е моя.
Отнема ми цяла вечност да намеря изход.

2. Вървя по същата улица.
Има дълбока дупка на пътя.
Преструвам се, че не я виждам.
Отново падам в нея
Не мога да повярвам, че съм на същото място
Но грешката не е моя.
Все още ми отнема много време да изляза.

3. Вървя по същата улица.
На пътя има дълбока дупка.
Аз виждам, че е там.
Отново падам в нея. Това е навик.
Очите ми са отворени, знам къде се намирам.
Грешката е моя.
Излизам незабавно.

4. Вървя по същата улица.
На пътя има дълбока дупка.
Заобикалям я.

5. Вървя по друга улица.

За Него

Има или няма Бог?
Какво е Бог?
Кой е Бог?
Къде е Бог? …
Въпроси, които почти всеки човек си задава. Предлагам ви отношението и разбирането
на
Карл Густав Юнг
за
Бог:
„Постоянното смесване на обект и образ не позволява на хората да направят разлика по същество между „Бога” и „образа на Бога”, поради което мислят, че когато се говори за „образа на Бога”, се говори за Бога, и се предлагат „теологични” обяснения… Образът на Бога отговаря на определен комплекс от психологически факти и количество, с което можем да оперираме, но какво е Бог Сам по Себе Си, е въпрос, който е извън компетентността на цялата психология…”

Юнг разглежда Бог като архетип, който се проявява през различните етапи в нашия живот. От гледна точка на аналитичната психология Бог е репрезентация на архетипа на Цялостната личност в духовен аспект. Това е тоталността с нейните две лица – тъмно и светло.

Картината е дело на Sam Del Russi.

Радослав Иванов
/АНАЛИТИЧЕН ПСИХОТЕРАПЕВТ под супервизия,
КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ/
https://www.facebook.com/psihoterapia.plovdiv/
https://www.facebook.com/psihoterapevt.plovdiv/

ДЕПРЕСИЯТА – ЮНГИАНСКА ПЕРСПЕКТИВА

Депресията е основна причина за страданието на много хора. Това е състояние, в което човек се изолира от другите и остава сам със себе си. Появяват се чувства на отчаяние, страх, раздразнителност…
Преживяването на депресия е липса, недостиг на живот, недостиг на връзка със света, недостиг на любов, недостиг на отношения. Това е преживяване на потапяне в тъмнината. Личността, преклещена „на тъмно“ трудно се справя с изолацията и могат да възникнат мисли за самоубийство.
Депресията е разстройство на настроението. Етимологията на думата „настроение“ идва от немската дума „Mut“, която означава дух или душа. Думата „разстройство“ произлиза от френски език и означава „извън линия и хаотично“. По този начин депресията отразява душа, която е объркана, в хаос, и живее в тъмнина.

Подходите при справяне с депресията са най-различни.
Например, психиатрията използва лекарства при лечение на депресията, за да може да се премахнат симптомите; когнитивно-поведенческото направление в психотерапията цели да се преструктурира мисленето и по този начин да се облекчи състоянието на пациента. Юнгианската (Аналитичната) психотерапия има съвсем различен подход.
Юнгианският психотерапевт също се бори с депресивните симптоми, но по-важното е да се разбере смисъла на тези симптоми от страна на пациента. Симптомите представляват мост между съзнанието и несъзнаваното. Те се опитват да кажат нещо на пациента. По време на психотерапията разкриването, осъзнаването на този смисъл и цел на симптома е стремеж на юнгианската психотерапия. Изграденото психотерапевтично пространство е мястото, където пациентът с помощта на психотерапевта би могъл да си отговори на въпроса: „Защо депресия? Какво ми казва тя? Защо съм депресиран точно сега?“.

Митът за Деметра много ясно демонстрира ДЕПРЕСИЯТА и най-важното – ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ.
Богинята Деметра е в пустошта и скърби за загубата на своята дъщеря Персефона, която е отвлечена в подземното царство на Хадес.
Начинът, по който Деметра преживява загубата на Персефона е това, което се случва в нашето съзнание по време на депресия. Деметра е богиня на зараждащия се живот и земеделието. Чрез осигуряването на продукция на човек, той се прехранва, но когато тя губи дъщеря си, започва да се скита по земята и да страда. Деметра не спи, не яде. Не е в състояние да се грижи за себе си. Продължавайки своята агония, човечеството е застрашено от глад и смърт, защото нищо не расте.
Деметра е един депресиран човек, на който му липсва енергия и желание за живот. Животът става сух, стерилен, нищо не може да покълне.
Персефона е млада и кипяща от енергия, но тя е в царството на Хадес – на тъмно в подземния свят.
Настроението на Деметра се вдига, когато тя осъзнава своите истински чувства, откривайки предателството за отвличането на дъщеря си. Хермес е богът, който осъществява връзка между горния и долния свят (съзнание и несъзнавано) и преговаря за освобождаването на Персефона от Хадес. Персефона може да бъде освободена, ако не яде нищо от подземния свят, но тя го прави и по този начин става жена на Хадес.
Чрез този мит може да се намери смисъл в депресивните симптоми. Ние можем да разберем психологическата реалност на депресията чрез отношението на Деметра към загубата на дъщеря си. Тя е без мисъл и посока, когато се приспособява към новата ситуация. Персефона се връща, но вече с променена личност. Персефона се превръща в кралица на мрака и човек, който знае как да оцелее в него. Тя става човек, който може да донесе на горния свят богатства от подземния.

Деметра и Персефона Деметра и Персефона1 Деметра и Персефона2 Деметра и Персефона3 Деметра и Персефона4 Деметра и Персефона5 Деметра и Персефона6 Деметра и Персефона7

Любовта през погледа на Руми и откриването й чрез аналитичната психотерапия

„Задачата ти не е да търсиш любов, а чисто и просто да откриеш бариерите в себе си, които си изградил срещу нея“

Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми

Юнгианската психотерапия и анализа е изключително подходящ начин и средство за откриване на тези бариери в себе си, за да може да се открие онова щастие, магия и трансформация каквото е ЛЮБОВТА.

Радослав Иванов
/АНАЛИТИЧЕН ПСИХОТЕРАПЕВТ под супервизия,
КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ/
https://www.facebook.com/psihoterapia.plovdiv/
https://www.facebook.com/psihoterapevt.plovdiv/

Обсесивно-компулсивно разстройство – предразположеност

OCD_by_izabeth-d54z76t
От Izabeth

Обсесивно-компулсивното разстройство може да засегне всеки, но има определен тип личностна структура, която би била добра почва за развитие на подобно разстройство.
Интровертите имат по-развит вътрешен живот и в тази връзка една част от техните мисли обаче може да имат характер на бедствени, катастрофални такива. Тези хора прекарват повече време с натрапчивите си мисли, а не да мислят за външния свят и свързаните с него събития. По този начин тези мисли предизвикват безпокойство, тревога, страх или притеснение, че ще се случи нещо лошо. Но тези неприятни емоции са плод на натрапчивите мисли, а не на събития от реалността, ако няма такива.
Съдниците, т.е. тези, които в разговор обичат да съдят и оценяват другите са също по-склонни към натрапливо мислене и компулсии. Това е така, защото тези хора са плановици и прекарват по-голямата част от своето време в мисли за бъдещето, отколкото възприятието. Оттук идват и опасенията, свързани с това, което може да се обърка, ако не изпълняват своите натрапливи мисли, като по този начин се появява обсесивна принуда.
Интуитивният тип човек също е по-вероятно да развие обсесивно-компулсивно разстройство, защото неговите мисли са насочени напред в бъдещето. Чрез този „поглед“ в бъдещето понякога той става тревожен за това, което ще се случи. Така се появяват натрапливи мисли, които водят до затормозяване и влошават качеството на живот.
Преувеличаващият тип човек е този, който по-често си служи с натрапливи мисли, защото той е склонен да подсили прекалено много това, което би се случило. Например, ако не си измие ръцете.

Появили се симптоми на обсесивно-компулсивно разстройство могат да бъдат овладяни и премахнати чрез разбирането на техния смисъл посредством юнгианска психотерапия от дипломиран психотерапевт!

Радослав Иванов
(юнгиански психотерапевт под супервизия,
клиничен психолог)

 

Любов

Джон Лий разграничава шест типа любов.

  • Ерос е романтичната и сексуална любов.
  • Мания е натраплива и изискваща любов.
  • Лудис е себецентрираната, игрива любов.
  • Сторге е приятелска любов.
  • Агапе е святата, центрирана към другия любов.
  • Прагма е практичната и логическа любов.

Имайте любов!

Влюбване

Ние се влюбваме в онези, които ни допълват по определен начин. Това е така, защото тези други запълват празнини в нашата собствена личност.

Цикъл от статии за съня. НАКРАТКО, НО ВАЖНО ЗА СЪНЯ!

Здравейте, интересуващи се от психичното здраве!

В цикъл от статии ще се опитам сбито да ви запозная с особеностите, характеристиките, закономерностите … на един много важен феномен в човешкия живот – съня. Ще го разгледам от различни ъгли, за да може всеки един от вас да се запознае с него по-отблизо и му отдаде необходимата чест и заслужено внимание, защото по-голямата част от нашия живот преминава в сън.

Приятно четене.

ПЪРВА СТАТИЯ

Накратко, но важно за съня!

За пръв път Гален /129 – 199 г. сл. Хр./ обяснява съня като процес управляван от човешкия мозък.

Днес науката казва, че сънят представлява физиологичното състояние на относителен покой на организма, периодично сменящо се от бодърстване и характеризиращо се при човека с отсъствие на съзнателна психична дейност, понижаване на различните физиологични функции на организма и значително намаляване на реакциите на външните дразнения.

Сънят е жизнено необходим и предпазва организма и особено нервната система от изтощение, прекомерно напрежение и разрушение и спомага за възстановяване на изразходваните по време на будността енергетични вещества на клетките на организма и главно на клетките на мозъка.
Сънят и сънуването произтичат от мозъка. Познавателната дейност на човек намалява, когато не спим достатъчно.

Стадиите на съня са пет. Първите четири са NREM (non-rapid eye movements), а последният REM (rapid eye movements) стадий.

– Първи стадий: това е началото на съня, създаването на преход от бодърстване към сън. По време на този стадий човек е леко заспал и се наблюдава леко спадане на мускулния тонус. Времетраенето му е около 5-10 минути. Събуждайки се, в този отрязък от време, човек има чувството, че не е спал.
– Втори стадий: Това е началото на същинския сън. Телесната температура започва да спада и сърдечната честота да се забавя.
– Трети стадий: това е началото на дълбокия сън – прехода между лек и дълбок сън.
– Четвърти стадий: Ако човек е събуден по време на този стадий той често е дезориентиран и може да не си спомня събития, които са настъпили непосредствено след събуждането.
– Пети стадий: това е стадия на бързи очни движения /REM/. Повечето сънища настъпват по това време. Когато човек се събуди по това време си спомня сънищата и е ориентиран.

REM стадий продължава около 20-25 % от цялото времетраене на съня, а NREM – около 75-80 %. Стадиите се повтарят циклично на всеки около 90 минути, като всеки следващ цикъл има по дълъг REM /след стадий 1 бързо настъпва стадий 2, след което 3 и 4. Впоследствие, след повторна поява на стадий 2, настъпва за първи път стадий 5/.

Следва ВТОРА СТАТИЯ!

Радослав Иванов
/АНАЛИТИЧЕН ПСИХОТЕРАПЕВТ под супервизия,
КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ/

https://www.facebook.com/psihoterapia.plovdiv/

https://www.facebook.com/psihoterapevt.plovdiv/

Осъзнаване на себе си

Добър вечер, свят!

Да!
Не се чудете. Към вас се обръщам, хора разнолики.

Тези дни чета една книга и от нея ми попадна мисъл на датския философ екзистенциалист Сьорен Киркегор, която сега ще ви поднеса, а размислите оставям на вас. Е, ако се осмелите можете да споделите.
С вас съм!

„Да се осмелиш – значи за момент да загубиш опора. Не се ли осмелиш – значи завинаги губиш себе си. … Да се осмелиш в най-висшия смисъл на думата означава да осъзнаеш себе си“.

Докосвайки се о плътта на живота ви махам с ръка.

Те

Музикален фон към текста! –––– Двама са. Мъж и жена. Един …

За да построиш замък…

Препоръчвам четенето на текста да го правите на фона на музиката! Arros …

Компулсивно (натрапливо) сексуално поведение

Преглед Компулсивното (натрапливо) сексуално поведение понякога се …