Полезно

Намерете полезна информация за вашето психично здраве.

Доказателства за ефективността на Юнгианската психотерапия: преглед на емпирични изследвания

От 90-те г. насам в Германия и Швейцария са проведени няколко изследователски проекта и емпирични изследвания върху юнгианската психотерапия. В тази статия са обобщени чисти изследвания на изхода /резултата/ и ретроспективни изследвания, използващи стандартизирани инструменти и здравноосигурителни данни, както и няколко качествени изследвания на аспекти на психотерапевтичния процес.

Резултатите от изследванията са добре приложими в условията на амбулаторната практика /частния кабинет/.

Всички изследвания показват:

  • значителни подобрения не само по отношение нивото на симптомите и междуличностните проблеми, но и на нивото на личностната структура и поведение в ежедневния живот. Тези подобрения остават стабилни до 6 г. след приключване на терапията. Анализата винаги е твърдяла, че има по-нататъшни подобрения след края на терапията;
/60,4 % от пациентите преди психотерапията съобщават, че физическото им състояние е много лошо (тежък набор от диагнози); 86,6 % оценяват общото си физическо състояние при проследяването като много добро, добро или умерено (близко до нормалната референтна група на всички нива на психопатологията). 6 години след прекратяване на лечението с юнгиаска психотерапия 70-94 % съобщават за добри до много добри подобрения в: психологически дистрес, общо физическо състояние, удовлетвореност от живота, изпълнение на работата, партньорски и семейни отношения и социално функциониране. Глобалното здравословно състояние от 88 % може да бъде описано като „нормално здраве“. Пациентите са били по-добре отколкото всяка от клиничните групи, с които те са си споделяли диагнози преди лечението. Относно SCL-90-R юнгианската терапията може да премести извадката от пациенти с тежки разстройства в близост до извадка от нормални субекти, където може да се говори за психично здраве (виж фиг. 1 по-долу)/.

Фиг. 1

  • Данните за здравно осигуряване показват, че след Юнгианска психотерапия, пациентите намаляват използването на здравеопазването до ниво дори под средното от общото население;
/Налице е и значително намаляване на здравните претенции по застраховки: средният брой дни, изгубени вследствие на заболяване, средният брой дни на хоспитализация, приемането на психотропни лекарства, броят на посещенията при лекари за оказване на първа помощ са намалели значително, дори под нивото на средния германец, член на системата на здравното застраховане (виж фиг. 2 и фиг. 3 по-долу)/.

Фиг. 2 /Среден брой дни, загубени годишни поради заболяване/

 

Фиг. 3 /Среден брой дни на хоспитализация/

  • Лечението чрез юнгианска психотерапия премества пациентите от ниво на тежки симптоми до ниво на психологично здраве.

Тези резултати са статически значими. 

Всичко това прави юнгианската терапия ефективен и рентабилен метод на лечение. 

 

2013 by the author; licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
Christian Roesler 1,2
1 Clinical Psychology, Catholic University of Applied Sciences, Karlsstraße 63, 79104 Freiburg, Germany;
2 Faculty of Psychology, University Basel, Switzerland

Радослав Иванов /юнгиаски психотерапевт под супервизия/

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Те

Музикален фон към текста! –––– Двама са. Мъж и жена. Един …

За да построиш замък…

Препоръчвам четенето на текста да го правите на фона на музиката! Arros …

Компулсивно (натрапливо) сексуално поведение

Преглед Компулсивното (натрапливо) сексуално поведение понякога се …